RSS
 

O blogu

Jak podaje Wikipedia 🙂

Stok Wiśniewskiwieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Wiśniew.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa siedleckiego.

Przez wieś przebiega droga gminna z oddalonego o 3 km Wiśniewa do Myrchy.

Jak podaje gmina Wiśniew:

STOK WIŚNIEWSKI

Liczba mieszkańców: 144 osób (na dzień 27.11.2012r.)

Położenie wsi

Miejscowość Stok Wiśniewski jest położona w zachodniej części gminy Wiśniew w powiecie Siedleckim, we wschodniej części Województwa Mazowieckiego .Zajmuje obszar 617,75ha.,co stanowi 5,9% powierzchni gminy. Pod względem geograficznym wieś położona jest w południowej części mezoregionu Wysoczyzny Siedleckiej należącej do makroregionu Niziny Południowo-Podlaskiej. Współczesna rzeźba terenu ukształtowana została w wyniku działalności czynników rzeźbotwórczych okresu zlodowaceń. Na przeważającej części terenu występuje wysoczyzna polodowcowa .Wieś położona jest na równinie i dość dobrze zadrzewiona .W rejonie wsi Stok Wiśniewski występują gliny, piaski i żwiry morenowe, są to gliny piaszczyste, rzadziej piaski gliniaste półzwarte twardoplastyczne .Część terenu gminy Wiśniew leży w granicach Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Gmina graniczy również z Łukowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.


Historia

Trudno jest jednoznacznie określić czas osadnictwa na terenie wsi Stok Wiśniewski. Pierwsze wzmianki historyczne pojawiają się XV wieku. Można się z niej dowiedzieć że wieś Stok Wiśniewski należał i należy do parafii Wiśniew. W czasie rozbiorów obszar miejscowości znalazł się pod zaborem rosyjskim. W 1866 r. carski rząd rosyjski zagrabił wszystkie majątki
kościelne. W 1914 r. w czasie wojny rosyjskie wojska cofając się przed nacierającymi wojskami niemieckimi spaliły większą część wioski. Podczas drugiej wojny światowej Stok Wiśniewski został również doszczętnie zniszczony, przez bombardowania hitlerowców.

A jaka jest prawda obecna, nieobiektywna ale prawdziwa, zaglądajcie i czytajcie!

Comments are closed.